Trung Tâm Tri Thức Trẻ

1. TỔNG QUAN

– Căn cứ quyết định số 105/QĐ-CĐCTVN ngày 18 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm đào tạo Tri Thức Trẻ.Đây là đơn vị hoạt động về lĩnh vực tư vấn tuyển sinh, đào tạo

– Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Giàu Hà giữ chức vụ Giám đốc trung tâm.Trong quá trình hoạt động Trung tâm luôn tuân thủ chế độ, chính sách,pháp luật của nhà nước,các quy định,quy chế,điều lệ tổ chức hoạt động của trường Cao đẳng Công thương Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của trung tâm.

– Địa chỉ: Phòng 102 nhà A số 6 ngõ 97 Nguyễn Ngọc Thạch, Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 

– Điện thoại: 0985.262.685/ 0915.618.665

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ TRUNG TÂM
 • Nâng cao vị thế, mở rộng phạm vi ảnh hưởng.Phát huy hiệu quả của trường Cao đẳng Công thương Việt Nam trong đời sống xã hội, trong lĩnh vực giáo dục, Đào tạo nghề nghiệp.
  • Giúp việc Hiệu trưởng hoạch định chiến lược phát triển Trường trong các lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, đào tạo lại, liên kết đào tạo và các hoạt động dịch vụ có khác.
   • Tổ chức công tác tuyển sinh cho tất cả các loại hình đào tạo trên cơ sở định hướng của nhà trường.
   • Tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng và quản lý đào tạo có hiệu quả. Đáp ứng yêu cầu xã hội và nghề nghiệp.
       • Quản lý lao động,quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị của trung tâm phát huy hiệu quả sử dụng.
        • Quản lý lưu trữ hồ sơ cán bộ giảng viên, hồ sơ giảng dạy theo quy định của Quy chế văn thư lưu trữ.
         • Từ vấn và giới thiệu việc làm cho Sinh viên tốt nghiệp ra trường.
3. MỐI QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG VỚI TRUNG TÂM
 • Trường là cơ quan quản lý cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo trung tâm hoạt động đúng phương hướng, đúng mục đích, yêu cầu trong điều lệ của Trường đã quy định
  • Trung tâm là đơn vị điều hành, quản lý trực tiếp, quyết định mọi hoạt động của trung tâm theo đúng chức năng, quyền hạn được giao.
   • Trung tâm chủ động quan hệ trực tiếp với các trường, cơ sở đào tạo và các đơn vị khác để hợp tác, liên kết trong hoạt động của trung tâm trong các mối quan hệ trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *