Ngành Quản trị doanh nghiệp

1. QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP LÀ GÌ?
 
      Quản trị doanh nghiệp là ngành học chuyên sâu của quản trị kinh doanh. Sinh viên theo học ngành này được cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tổ chức, quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý nguồn nhân lực và những kỹ năng mềm cần thiết. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng xây dựng mối quan hệ với khách hàng và triển khai các hợp đồng kinh doanh; thành lập, điều hành doanh nghiệp; kiểm soát tình hình tài chính của doanh nghiệp, dự toán kinh phí thực hiện và thẩm định các dự án đầu tư trong xu thế hội nhập kinh tế.
 
nganh qtkd1
 
2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
 • Sinh viên ra trường thành thạo năng lực đàm phán,thương lượng,quản lý thời gian,kĩ năng lập kế hoạch….
 • Đủ kiến thức cơ sở: kinh tế vĩ mô,quản trị học,nguyên lý marketing.
 • Nắm vững kiến thức chung của ngành: quản trị chiến lược, tài chính doanh nghiệp, luật kinh doanh.
 • Chắc chắn kiến thức chuyên sâu: quản trị dự án,quản trị văn phòng,quản trị sản xuất…
 • Có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc.giải quyết được các tình huống phức tạp trong thực tế.
 • Có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp
 nganh qtkd
 
3. KIẾN THỨC & KĨ NĂNG
 
 • Trình bày được chức năng, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán trong doanh nghiệp;
 • Phân biệt được các loại kế toán;Phân biệt được kế toán với thống kê, hạch toán nghiệp vụ;
 • Phát biểu được một số khái niệm sử dụng trong kế toán: đơn vị kế toán, kì kế toán, …;
 • Trình bày được nội dung hệ thống các phương pháp kế toán;
 • Trình bày được nội dung tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp;
 • Lập được các chứng từ kế toán thường dùng ở các doanh nghiệp đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp theo quy định; 
 • Xử lý được các chứng từ kế toán cần thiết cho công tác kế toán của doanh nghiệp; 
 • Sắp xếp khoa học các hồ sơ, tài liệu, chứng từ kế toán;
 • Thiết lập chương trình luân chuyển chứng từ kế toán trong doanh nghiệp;
 • Luân chuyển chứng từ kế toán theo quy định của kế toán trưởng;
 • Lập được hồ sơ kê khai thuế hàng tháng theo quy định;

nganh qtkd2

 

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên ngành quản trị doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau, với nhiều cơ hội đa dạng và phong phú như:

 • Nhân viên kinh doanh.
 • Nhân viên bộ phận thẩm định dự án
 • Chuyên viên Marketing, PR
 • Chuyên viên quản lý tài chính
 • Trưởng phòng kinh doanh, Giám đốc
 • Khởi nghiệp doanh nghiệp cho riêng mình

 hoa sao group

 

5. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN

 

ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *